W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujące z nami firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X

Kancelaria Podatkowa Ryszard Błaszyk

Dział rachunkowy

KARNA WOLNA AMERYKANKA?

Kradzież przedmiotów o wartości do 1/4 minimalnego wynagrodzenia stanie się wykroczeniem, przez co w praktyce przestanie być ścigana.

Zapraszamy do lektury artykułu przygotowanego przez nasze biuro rachunkowe.

Jeśli zdarzyła się Państwu jedna z opisanych przez nas sytuacji i potrzebujecie porady, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą (zakładka Cennik) lub odwiedzenia naszej siedziby – Poznań (Grunwald, przy Ławicy)

Co istotne dla przedsiębiorców, zwłaszcza handlowców, nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw zmienia m.in. art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń poprzez podwyższenie kwoty progowej stanowiącej granicę między kwalifikacją kradzieży jako przestępstwa albo wykroczenia. Aktualnie, zgodnie z Kodeksem, granicę tę wyznacza kwota 250 zł. Natomiast nowe przepisy podwyższą ten próg do kwoty ¼ wysokości płacy minimalnej (w tym roku to 400 zł). Zgodnie z nowym - wchodzącym w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji - brzmieniem art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń:
„Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".
Zmiana ta może doprowadzić do znaczącego wzrostu kradzieży w sklepach, co spowoduje dla nich dodatkowe straty.

Poza tym większość przepisów tej, oczekującej na podpis Prezydenta, obszernej nowelizacji ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Nowelizacja ta wprowadza ona m.in. kontradyktoryjność procesu karnego, co oznacza, że strony procesu są sobie równe i toczą spór przed sądem pełniącym rolę arbitra.

Przyjęte zmiany mają też usprawnić postępowanie karne poprzez przyspieszenie poszczególnych czynności, ich lepsze zorganizowanie oraz wyeliminowanie tych, które nie są niezbędne. Cel ten ma zostać osiągnięty głównie przez wyeliminowanie – za zgodną stron – z materiału dowodowego tych jego części, które nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Zgodnie z nowelizacją, prawo składania propozycji przeprowadzenia dowodów w procesie, tzw. inicjatywa dowodowa, przysługiwać będzie co do zasady stronom postępowania. Dowody będą przeprowadzane przez tę stronę, na wniosek której dowód został dopuszczony. W myśl ustawy strony - poza prokuratorem reprezentującym interes publiczny - nie będą miały obowiązku uczestniczenia w rozprawie.

Ponadto sprawcy wszystkich występków będą mogli składać wnioski o skazanie bez rozprawy. Zmienione zostały także przepisy dotyczące składu sądu. Składy sędziowskie zostały zmniejszone, co obniżyły kosztów postępowania i je przyśpieszy. Na rozprawach w sądach pierwszej instancji, w sprawach szczególnie zawiłych lub ważnych, dopuszczona została możliwość orzekania w składzie 1 sędziego zawodowego i 2 ławników. Dotychczas musiało to być wyłącznie 3 sędziów zawodowych. Na posiedzeniach zasadą stało się orzekanie jednoosobowe.