W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujące z nami firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X

Kancelaria Podatkowa Ryszard Błaszyk

Dział rachunkowy

Nowelizacja VAT dotycząca walki z oszustami podatkowymi

Poznańskie biuro podatkowe zaprasza do lektury artykułu analizującego zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług.

Jeśli w poniższej analizie nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujecie pomocy w kwestii jaką są podatki – zapraszamy do skorzystania z naszej usługi: porady podatkowe online, którą znajdą Państwo tutaj.

Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1 jest stworzenie instrumentów prawnych pozwalających na przeciwdziałanie nadużyciom w zakresie podatku od towarów i usług w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi, tzn. niektórymi wyrobami stalowymi, paliwami, nieobrobionym złotem oraz niektórymi odpadami.

W zakresie podatku od towarów i usług zmiany dotyczą m.in. mechanizmów i instrumentów przeciwdziałania nadużyciom w zakresie obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Przeciwdziałaniu wyłudzeniom i oszustwom w obrocie towarami wrażliwymi ma służyć:

  • rozszerzenie katalogu towarów, w stosunku do których stosuje się opodatkowanie według zasad tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia (według których to nabywca, a nie dostawca, rozlicza VAT) - ma ono być stosowane do obrotu takimi towarami jak m.in.: niektóre wyroby stalowe (półprodukty), w obrocie którymi potwierdzono proceder wyłudzania VAT, niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne nieobjęte obecnie odwrotnym obciążeniem;
  • wyłączenie w określonych sytuacjach możliwości rozliczeń za okresy kwartalne, a więc wprowadzenie krótszych, tj. miesięcznych okresów rozliczeniowych dla podatników dokonujących sprzedaży tzw. towarów wrażliwych, tzn. niektórych wyrobów stalowych (nieobjętych mechani-zmem odwrotnego obciążenia), paliw i złota nieobrobionego; skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT będzie dotyczyło obrotu towarami wrażliwymi owartości ponad 50 tys. zł miesięcznie (bez podatku VAT); podatnicy mający mniejsze obroty zachowają zaś możliwość rozliczeń kwartalnych; z ułatwienia tego korzystać też będą mogli podatnicy, których obroty przekroczyły 50 tys. zł miesięcznie, ale jednocześnie nie były wyższe niż 1% wartości ich sprzedaży bez podatku;
  • wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywców za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawców – w transakcjach tzw. towarami wrażliwymi. Instytucja solidarnej odpowiedzialności ma polegać na tym, że podatnik-nabywca będzie solidarnie odpowiedzialny z podatnikiem-dostawcą za zaległości podatkowe tego drugiego - w proporcji do wartości zrealizowanej między nimi dostawy. Odpowiedzialność podatkowa będzie stosowana w odniesieniu do transakcji o wartości powyżej 50 tys. zł w miesiącu (bez podatku).

Zmodyfikowane będą też przepisy dotyczące zwolnienia z VAT dostawy towarów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej stanowią konsekwencję wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, a ich istotą jest rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiadających jako osoby trzecie. Z kolei zmiany w zakresie ustaw nowelizujących dotyczą definicji pojazdu specjalnego, a także terminu wystawiania faktur dotyczących dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego i świadczenia usług dystrybucyjnych w tym zakresie.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przepisów dotyczących zmian w treści załącznika nr 11, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 14. dzień od dnia ogłoszenia oraz przepisów zmieniających ustawy nowelizujące, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.

1Dz.U. 2013 r., poz. 1027. Obok ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na mocy omawianej nowelizacji wprowadza się zmiany do następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy transporcie drogowym, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.