W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujące z nami firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X

Kancelaria Podatkowa Ryszard Błaszyk

Dział rachunkowy

Można się odwoływać...

od decyzji organu podatkowego.

W sprawach podatkowych można odwołać się od decyzji nieostatecznej naczelnika urzędu skarbowego, dyrektora urzędu kontroli skarbowej, dyrektora izby skarbowej wydanej w pierwszej instancji w celu zmiany lub uchylenia decyzji nieostatecznej. Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Dlatego przygotowanie odwołania i reprezentację przed organem w postępowaniu odwoławczym lepiej powierzyć profesjonalnej Kancelarii doradztwa podatkowego.

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Ministra Finansów, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Warto więc pamiętać, aby przygotować we współpracy z doradcą podatkowym dowody, które są niezbędne dla uzasadnienia Twojego żądania zawartego w odwołaniu.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję - co do zasady w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu, który wydał kwestionowaną decyzję, albo wysłać za pośrednictwem polskiej placówki Poczty Polskiej SA na jego adres.

Organ odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie strony lub z urzędu, dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Po rozpatrzeniu odwołanie organ - w zasadzie w terminie do 2 miesięcy - wyda decyzję:

  • utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji,
  • uchylającą ją w całości lub w części - i w tym zakresie wyda orzeczenie co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję - umorzy postępowanie w sprawie,
  • uchylającą decyzję w całości - i przekaże sprawę do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,
  • uchylającą w całości decyzję organu pierwszej instancji - i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeśli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości bądź w znacznej części,
  • umarzającą postępowanie odwoławcze.

W przypadku zaś:

  • niedopuszczalności odwołania,
  • uchybienia terminowi do wniesienia odwołania,
  • jeżeli odwołanie nie spełnia warunków co do treści i nie zostało uzupełnione

- wyda postanowienie.

Co istotne, organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny.

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi podatkowe. W naszej ofercie znajduje się m.in. optymalizacja podatkowa oraz audyt podatkowy. Wydajemy także specjalistyczne opinie podatkowe. Jeśli mają Państwo jakieś pytania – zapraszamy do skorzystania z porad online lub do odwiedzenia naszej kancelarii (Poznań, Grunwald).